Calçat esportiu fet a mà. Des de 1927.

ENVIAMENT GRATUÏT EN COMANDES A PARTIR DELS 100€!

1. Responsable del tractament.

– Titular: CALÇATS  PLANAS, S.L. (d’ara endavant “CALÇATS  PLANAS”.)

– Domicili social: CALÇATS  PLANAS, S.L.

– CIF B61572327

– E-mail: calplanas@gmail.com

És responsable del tractament de totes aquelles dades recaptades dels interessats per a l’exercici de les seves funcions empresarials, que es desenvolupen concordes als criteris i limitacions establerts pel Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD o GDPR).

2. Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del formulari de la pàgina de contacte d’aquest lloc web, així com els que ens faciliti en el futur, seran incorporats a un fitxer de dades titularitat de CALÇATS  PLANAS i mantingut sota la seva responsabilitat.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació de CALÇATS  PLANAS amb els usuaris del Lloc web i altres clients i proporcionar-los la informació que ens sol·licitin i la gestió dels serveis que ens contractin. A més, ens servirà per a mantenir-li informat sobre els nostres serveis, utilitzant per a això l’adreça de correu electrònic o altres dades de contacte facilitats per l’usuari amb el seu consentiment exprés.

La informació que facilita en els formularis de recollida de dades és voluntària; no obstant això, en cas que no ens la faciliti, no podrem prestar-te el servei.

Serà la seva obligació mantenir actualitzats les dades de manera tal que corresponguin a la realitat a cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi a conseqüència de les dades aportades, així com els perjudicis que tal informació pogués causar a CALÇATS  PLANAS seran responsabilitat de l’usuari.

3. Terminis de Conservació de Dades

En CALÇATS  PLANAS tot termini de conservació de les dades i els criteris establerts per a la mateixa serà conforme amb la regulació normativa vigent.

Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir lats o la destrucció total d’aquests.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

5. Destinataris

CALÇATS  PLANAS només permetrà l’accés a les dades personals a aquells dels seus administradors, col·laboradors o persones dependents que necessitin accedir a les dades personals per raó de l’activitat que desenvolupin en el marc dels serveis contractats.

Per a garantir el compliment de les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades, quan CALÇATS  PLANAS encomani activitats de tractament a un encarregat, recorrerà únicament a encarregats que ofereixin suficients garanties, en particular pel que fa a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, de cara a l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives que compleixin els requisits del RGPD, inclosa la seguretat del tractament.

6. Transferència Internacional de Dades

L’informem que CALÇATS  PLANAS realitza transferències de dades personals, amb propòsit d’enviament dels seus comunicats comercials i newsletters a MailChimp, propietat de:

The Rocket Science Group LLC

dpo@mailchimp.com

675 Ponce de Leon Ocell NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

7. Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CALÇATS  PLANAS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CALÇATS  PLANAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà exercir els esmentats drets en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a les dades de contacte establerts a l’inici d’aquesta política de privacitat, tant per correu postal com per correu electrònic.

Per a poder tramitar la sol·licitud d’exercici de drets, serà necessari comprovar la identitat de l’usuari, per la qual cosa aquesta comunicació haurà d’incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document vàlid identificatiu.

L’exercici d’aquests drets no afectarà de cap manera l’accés a la pàgina web. En funció del dret que vulgui exercir, li proporcionarem, si ho desitja, el formulari adequat perquè pugui emplenar-lo, conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016

Per a més informació sobre l’exercici de drets, pot acudir a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

8. Reclamació davant l'Autoritat de Control

Si considera que hi ha un problema amb la forma en què CALÇATS  PLANAS està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya. L’adreça electrònica de l’Agència és www.agpd.es

9. Actualització de dades

L’usuari és l’única font d’informació de les seves dades personals, per la qual cosa CALÇATS  PLANAS li prega que, amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades i posades al dia en tot moment d’acord amb els principis de la LOPD, comuniqui qualsevol variació dels mateixos segons el procediment establert en l’apartat relatiu a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.