Calçat esportiu fet a mà. Des de 1927.

ENVIAMENT GRATUÏT EN COMANDES A PARTIR DELS 100€!

Lorem ipsum

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús de la web planasnook.com (d’ara endavant “La Web”) del qual CALÇATS  PLANAS, SL (d’ara endavant CALÇATS  PLANAS) és titular. CALÇATS  PLANAS, S.L és una societat anònima mercantil amb CIF B61572327 i direcció C/ Del Guix, 4  Nau 4 08800 Vilanova i la Geltrú, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30439, Foli 57, Fulla 176730/, Inscripció 1. La utilització per part del client dels serveis de la botiga en línia pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada en el moment de l’ordre de compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

 1. ÀMBIT DEL CONTRACTE.

Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els articles de CALÇATS  PLANAS a través de la seva pàgina web en els següents països – Espanya, Itàlia, França, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Andorra, (Veure països).

CALÇATS  PLANAS informa que el seu lloc web es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys i es reserva el dret de cancel·lar el compte d’accés d’un client si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d’aquest servei.

2. LÍMIT DE COMPRA.

Per raons de seguretat, no poden realitzar-se compres superiors a 10.000€ ni amb més de 50 articles per comanda.

 1. PREU.

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats en cada article i inclouen l’I.V.A (Impost sobre Valor Afegit), IGIC (Impost General Indirecte Canari), o IPSI (Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació a Ceuta i Melilla), segons correspongui. L’import de les despeses d’enviament s’indica al client de manera desglossada en el moment en què realitzi la comanda.

 1. PAGAMENT.

El pagament es realitzarà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització d’aquest. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s’admet el pagament mitjançant procediments diferits com ara enviament contra reemborsament, transferència o pagament en botiga en el moment de recollida de la comanda. Mitjans de pagament admesos: Les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa®, Mastercard® així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro i Sistema PayPal. En qualsevol cas, l’elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra en la pantalla corresponent i en tots els mètodes de pagament està aplicada la seguretat d’introducció de dades segures SSL.

El responsable de la transacció i de la introducció de les dades és el pagador o titular de la targeta.

El client ha de notificar a CALÇATS  PLANAS qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant email o via telefònica, en el menor termini possible perquè pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig d’una certa mena d’operacions. CALÇATS  PLANAS no és responsable de l’aplicació d’aquesta mena de polítiques de seguretat.

 1. LLIURAMENT.

El termini de lliurament serà com a màxim de 30 dies naturals a partir de la realització de la compra. El lliurament de les comandes es realitzarà en l’adreça que indiqui el client ateses les següents característiques:

 • En el cas d’enviaments a Ceuta i Melilla, el client haurà d’abonar a més les despeses de duana i impostos que generi la comanda. Aquestes despeses s’abonen en el moment en el qual es rep la comanda i en cap cas estaran inclosos en el preu que es paga pels productes.
 • En el cas d’enviaments a les Illes Canàries, el client haurà d’abonar a més les despeses de gestió en la Duana que generi la comanda (8€) i el AEIM independentment de l’import de la comanda quan escaigui. A més, el client ha d’abonar l’impost corresponent. Aquestes despeses s’abonen en el moment en el qual es rep la comanda i en cap cas estaran inclosos en el preu que es paga pels productes.

L’adreça indicada pel client podrà ser un domicili particular, un lloc de treball o qualsevol altra adreça que s’indiqui. No és necessari que l’adreça de facturació i l’adreça d’enviament coincideixin. El nostre proveïdor de transport enviarà un email o SMS (si has proporcionat un mòbil de contacte en la teva comanda) indicant el dia que es realitzarà el lliurament i possibilitant el canvi de data de lliurament. El mateix dia en què estigui prevista el lliurament, el nostre proveïdor de transport enviarà un email o SMS (si has proporcionat un mòbil de contacte en la teva comanda) informant de la franja horària aproximada de lliurament.

5.2 Incidències en el lliurament: En cas de no poder realitzar el lliurament per absència del destinatari, l’agència de transport deixarà una nota indicativa i intentarà contactar per telèfon amb el destinatari. Després de dos intents fallits, el client haurà de contactar amb l’agència de transport per a procedir amb el lliurament.

 1. CANVIS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT.

Existeixen diferents procediments per a la realització de canvis, devolucions i desistiments. A continuació, descriurem les característiques de cadascun d’ells, així com els seus costos i condicions.

 1. Canvi: es considera canvi la substitució pel mateix producte en un altre color i/o talla.
 2. Devolució: en cas de tara o defecte.
 3. Desistiment: per decisió del client.

Tots els productes que vagin a ser canviats o retornats han d’anar degudament embalats.

En cas de desistiment només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

6.1 CONDICIONS, REEMBORSAMENT I PROCEDIMENT.

Condicions (Canvis i desistiment): Disposes de 14 dies naturals des de la recepció del producte/s per a desistir del contracte sense necessitat de justificació. No fem canvis com a tal, per la qual cosa hauràs de realitzar la devolució i fer una comanda nova amb el nou producte.

Condicions (Devolucions): CALÇATS  PLANAS respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini establert en la normativa legal.

Reemborsament: CALÇATS  PLANAS reemborsarà, en el seu cas, l’import corresponent sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la devolució. La devolució es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que hagis presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Procediment:

Pots consultar les instruccions de devolució aquí: LINK A PROCÉS DE DEVOLUCIÓ

 1. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES.

Si es produeixen incidències quant al seu subministrament o si no queden productes en estoc, el client serà informat immediatament i es procedirà al reemborsament de l’import del producte o productes sense estoc. CALÇATS  PLANAS reemborsarà l’import corresponent sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals. El reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. Les dades de disponibilitat d’estoc en botiga física que es reflecteixen en la nostra pàgina web són orientatius i poden variar.

 1. GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS.

La garantia oferta és la que s’estableix en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 1. ATENCIÓ Al CLIENT.

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga en línia, pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client, per qualsevol dels següents mitjans:

 • Telèfon 93 893 0860
 • Correu electrònic: calplanas@gmail.com o postal en la següent adreça: CALÇATS  PLANAS, SL, direcció C/ Del Guix, 4  Nau 4 08800 Vilanova i la Geltrú. A més, disposem de Fulles de Reclamacions oficials a la disposició dels consumidors i usuaris, que podran ser presentades en l’adreça postal i correu electrònic a dalt indicats. Pot sol·licitar-les trucant al Telèfon 93 893 0860

El Servei d’Atenció al Client de CALÇATS  PLANAS atendrà i donarà resposta a la seva reclamació com més aviat millor, i en tot cas en el termini màxim d’un mes. En cas que la seva sol·licitud no sigui resolta satisfactòriament, podrà acudir a la jurisdicció ordinària o tramitar la seva reclamació a través del lloc web http://ec.europa.eu/odr, que proporcionarà de manera gratuïta un punt únic d’accés per a la resolució extrajudicial.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA.

CALÇATS  PLANAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Compra. Cap modificació afectarà les comandes que ja estiguin en curs.

 1. FORÇA MAJOR.

El compliment per CALÇATS  PLANAS de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspesa en cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment. Seran considerats com a tals, en particular, sense que aquesta llista sigui limitativa: la guerra, els motins, la insurrecció, els disturbis socials, les vagues de qualsevol naturalesa i els problemes de subministrament no imputables a CALÇATS  PLANAS. CALÇATS  PLANAS informarà el client de semblant cas fortuït o de força major dins els set dies posteriors a la seva ocurrència. En el cas en què aquesta suspensió es prolongui més enllà d’un termini de quinze dies, el client tindrà llavors la possibilitat de rescindir la comanda en curs i es procedirà llavors al seu reemborsament en les condicions previstes en el punt 6 de les presents Condicions Generals de Compra.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Sense perjudici de l’anterior, el consumidor no resident a Espanya també gaudeix de la protecció que li garanteixen les disposicions imperatives del dret del país on tingui la seva residència habitual. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client.